13 januari 2013

13 januari 2013

Zuid-Limburg, je zult er maar wonen.

Groene energie. Nederland lijkt hier niet veel mee te hebben. ‘Lelijke’ windmolens die je uitzicht bederven en zonnepanelen die je dak ontsieren. Nu de verkiezingen voorbij zijn hoor je ook uit Den Haag weinig groens. Alleen de aankoop van een nieuwe auto met een ‘groen’ label wordt nog gestimuleerd. Ook de subsidie op zonnepanelen gaat dit jaar nog even door, zij het met tegenzin, maar het is nu eenmaal zo afgesproken. Kijk je daarentegen even over de grens dan zie je dat men daar al veel verder is. Zeker Duitsland is hier een goed voorbeeld van. Heel wat molens en bijna geen dak dat niet gedeeltelijk of helemaal vol gelegd is met zonnepanelen. Deze vormen van energie zijn de enige die in de toekomst uitkomst bieden; energie die de planeet, zoals onze aarde vaak schertsend wordt genoemd, niet belast. Het mag dan wel zijn dat dit niet goedkoop is maar toch zullen we ons hier in de toekomst bij moeten neerleggen. Alle andere energiebronnen hebben teveel nadelen: de fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en gas hebben als restproduct CO2, hetgeen de opwarming van de aarde stimuleert, terwijl je bij kernenergie het gevaar loopt dat er bij calamiteiten straling vrijkomt. Bovendien, en dat is misschien nog wel essentiëler, weet men niet goed wat te doen met het afval dat maar liefst tweehonderdduizend jaar gevaarlijk blijft. En dat is lang. Dat is vanaf de tijd dat de Romeinen hier heersten en Jezus in Bethlehem werd geboren tot nu …….. en dat keer duizend.  Daar kun je je geen beeld bij vormen. Alleen omdat wij nu niet willen kijken naar de mogelijkheden, maar eerder nog, niet willen investeren in het opzetten van een schoon energienetwerk, laten we de volgende zesduizend generaties een erfenis na waarvan de gevolgen volledig onbekend zijn. Na ons de zondvloed?

Zonne-energie die we nu met panelen kunnen ‘vangen’ is gedurende honderden miljoenen jaren vastgelegd in de vorm van steenkool, olie en gas. Deze ‘goedkope’ energie wordt er in een razend tempo doorheen gedraaid. De bodem van het vat komt al in zicht. Na de ontdekking van de mogelijkheid tot kernsplitsing van uranium kwam er nog een energiebron bij: kernenergie. In de jaren veertig werden de eerste kerncentrales geopend. Geen CO2-uitstoot, geen luchtvervuiling, wat willen we nog meer. Maar kerncentrales is spelen met vuur. We hebben gezien wat de resultaten van een ongeluk zijn bij het Russische Tsjernobyl en in maart 2011 in het Japanse  Fukushima. En dan te bedenken dat er meer dan vierhonderd kerncentrales over de wereldbol verspreid staan en er nog plannen bestaan voor enkele tientallen nieuwe! Ze zeggen wel eens dat de mens niet van de geschiedenis leert, maar of hij dat wel van het heden doet? Er zijn uitzonderingen. Na de ramp in Japan besloot Duitsland bijvoorbeeld om alle kerncentrales te sluiten. Over tien jaar zullen ze alle zeventien gesloten zijn. Nederland laat zich niet van de wijs brengen; als het aan de VVD ligt komen er voor 2030 nog vier kerncentrales bij. Ook al weet men niet wat te doen met het afval dat, zoals ik al zei, meer dan tweehonderdduizend jaar gevaarlijk blijft.
 
Op zo’n 40 km van Maastricht ligt in België de kerncentrale van Tihange. De oudste reactor hoort tot de oudste van de wereld en ligt al enkele maanden stil vanwege barsten in het reactorvat. Een paar dagen geleden is een tweede reactor stil gelegd vanwege problemen met perslucht. Dit zijn allemaal geen prettige berichten.

We liepen gisteren in Maastricht samen met nog zo’n 1500 betogers, waaronder een opvallend groot percentage Duitsers, mee in een demonstratie om duidelijk te maken dat het langer open houden van Tihange echt niet kan. Een petitie met meer dan 10.000 handtekeningen werd aan de burgemeester aangeboden. In Fukushima zijn 80.000 burgers geëvacueerd die binnen een straal van 20 km van de centrale woonden. Maar straling is in een veel groter gebied gemeten tot maar liefst zo’n 80 km. Ook vanuit dit gebied zijn daarna nog zo’n 70.000 mensen geëvacueerd. Het gebied rond Tihange is veel drukker bevolkt: in een straal van 20 km wonen bijna een half miljoen mensen, 840.000 binnen een straal van 30 km en maar liefst 5,7 miljoen mensen binnen een straal van 75 km. Kun je je indenken wat er gebeurt als er echt iets mis gaat… Zuid-Limburg, je zult er dan maar wonen.

     

 

VOORGAANDE                                                                               VOLGENDE