Foto’s

Foto’s

Tot nu toe trof ik maretak aan bij zeventien verschillende boomsoorten

Het meest komt hij voor in de Canadese populier (Populus ×canadensis)

  

 

Moeraseik (Quercus palustris), Dr. Hustinxlaan, Heerlen

  

 

Acacia (Robinia pseudoacacia), Dr. van Berckellaan, Heerlen

  

Foto links: In 2014 werden de accacia's gekapt.    Reden?.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linde (Tilia), Molenberglaan en de Doom, Heerlen

     

 

Meidoorn (Crataegus), Molenberglaan, Heerlen

 

Wilg (Schietwilg?), Sweikhuizen

 

Treurwilg (Salix sepulcralis 'Tristis'), Molenberglaan, Heerlen

  

 

Meelbes (Sorbus aria), Dalpad, Heerlen Boom werd medio mei 2015 gekapt. Reden?

  

 

Appel (Malus domestica), Corisbergweg en tuinen Huys de Dohm, Heerlen

  

 

Sierappel (Malus sp.) Dalpad, Heerlen

      

 

Japanse Kers (Prunus serrulata) Dinsdagstraat, Heerlen

Dit is de enige Japanse Kers waarin ik ooit maretak zag. Zeer zeldzaam in deze soort. De maretak is in 2012 verwijderd. Reden onbekend.

In 2014 werd ik door iemand attent gemaakt op maretak op een andere Japanse Kers. Deze staat aan de Holleweg in Heerlen.

      

 

Haagbeuk (Carpinus betulus), Valkenburgerweg, Heerlen

  

 

Berk (Betula), Molenberglaan, Heerlen

  

 

Esdoorn (Acer), nabij Oogstweg, Heerlen 
  

Moerbei (Morus alba), Botanische Tuin Terwinselen, Kerkrade

Lijsterbes (Sorbus aucuparia), Corisbergweg, Heerlen

  

Sleedoorn (Prunus spinosa), nabij Onderste Caumer, Heerlen