3 september 2017

Laat ze staan

Het is al weer heel wat jaren geleden dat ik me best wel fanatiek met de Franse taal bezig hield. De actualiteiten in Franse kranten op internet zoals Le Monde en Le Parisien vormden een prima ondersteuning hierbij. Alle onbekende woorden werden opgezocht en opgeschreven in mijn ‘carnet des mots français’. Ik herinner me uit die tijd, dat er plannen waren om een heel groot deel van de voor Frankrijk zo karakteristieke platanen langs de routes nationales te kappen. Vanwege verkeersveiligheid. Het enorme protest hiertegen heeft er uiteindelijk toe geleid dat dit niet gebeurd is.
 
In Nederland en België gaan ook stemmen op om wegen op deze manier ‘veiliger’ te maken, het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. ‘Vergevingsgezinde wegen’, zo worden ze door onze zuiderburen genoemd. Hoe verzin je het.

In Nederland presenteert de ANWB in september 2014 een rapport waarin alle ‘gevaarlijke’ provinciale wegen staan vermeld. Reden van onveiligheid zouden de bomen zijn die langs die wegen staan en dat terwijl de werkelijke oorzaak niet bij de bomen maar bij het slechte, vaak onverantwoorde rijgedrag van de automobilist gezocht moet worden. In dit rapport staat vermeld dat de ANWB streeft naar een rijstrookbreedte van 3,25 meter. Dit betekent dat op heel wat provinciale wegen de bomen moeten wijken. Verder pleit de ANWB ervoor om alle obstakels (lees: bomen) die zich korter dan viereneenhalve meter bij een weg bevinden, te verwijderen. Een rampzalig idee. Deze richtlijn wordt al vaak ‘misbruikt’ bij het verlenen van kapvergunningen. Onlangs hoorde ik op L1-radio weer een fel pleidooi van de Belgische groenauteur Paul Geerts juist vóór het behoud van deze bomen. Hij deelt de mening van veel natuurorganisaties dat juist de aanwezigheid van bomen langs doorgaande wegen de verkeersveiligheid ten goede komt. Talrijke studies in Engeland en Frankrijk hebben aangetoond dat door bomen langs wegen, op de juiste manier geplant, mensen langzamer gaan rijden. Een weg zonder obstakels geeft je het gevoel van vrijheid. Het gaspedaal wordt dan vaak nog wat dieper ingetrapt. Een ander voordeel, doordat je bomen al van ver kunt zien word je eveneens niet verrast door een bocht. Wanneer bij het binnenrijden in een gemeente de bomen op een bepaalde manier zijn geplant mindert men automatisch zijn snelheid. Doordacht gebruik maken van bomen langs provinciale wegen bevordert zo de verkeersveiligheid. Bovendien veraangenamen ze je rit, of dit nu per auto of per fiets is. Als er op een plaats een boom écht gevaar oplevert kan dat ene exemplaar uiteraard gekapt worden, of je beschermt hem door middel van een vangrail. Misschien is het plaatsen van vangrails overal waar bomen staan de oplossing? Maar hier zal wel een onoverkomelijk prijskaartje aan hangen.
“Er zijn relatief veel ernstige ongelukken tegen bomen. Dertig procent van de ongelukken op de doorgaande wegen komt doordat de chauffeur teveel heeft gedronken. Schaf de alcohol af in plaats van de bomen! Wanneer iemand na tien glazen alcohol in zijn auto stapt kan het onmogelijk de fout van die boom zijn dat die man zich dood rijdt”, aldus Geerts.


Kort samengevat. Zorg voor een verantwoord rijgedrag en besef het gevaar dat je voor jezelf en voor anderen kunt zijn wanneer je in je auto stapt en deelneemt aan het verkeer. Hou je aan de verkeersregels. Niet alleen alcohol maar ook alle andere zaken die je aandacht afleiden van het autorijden, horen niet achter het stuur. Niet bellen, niet appen, niet sms’en. Zet je smartphone uit! Hij speelt een steeds grotere rol bij verkeersongelukken. Denk na!

En laat alsjeblieft de bomen langs onze wegen staan.

   
Afbeeldingen: internet

VOORGAANDE                                                                                            VOLGENDE