29 november 2009

29 november 2009

 

Overlastbomen

 

Hebben jullie daar ooit al eens van gehoord? Overlastbomen? De Dikke van Dale erop nageslagen maar bij de heer van Dale is dit woord ook niet bekend. Toch werd deze term onlangs gebruikt door de gemeente Heerlen. De gemeente wil namelijk af van bijna 900 ‘overlastbomen’!

 

Het betreft hier drie categorieën bomen. Bomen die in groenstroken staan die eigenlijk te smal zijn voor bosontwikkeling. Bomen die te kort op elkaar geplant zijn en bomen die te dicht op particuliere tuinen staan waardoor ze voor ‘overlast’ zorgen en mogelijk gevaar opleveren. Maar de ondertoon bij alles wat je erover leest is toch wel dat het onderhoud van al dit groen te duur wordt.

 

Daarom gaat de gemeente komende winter beginnen met het omvormen van onderhoudsintensief groen naar arbeidsarm groen. Doordat er met ingang van dit jaar geen chemische bestrijdingsmiddelen meer zijn toegestaan waardoor het onkruidvrij houden met mankracht moet geschieden (wieden en schoffelen), wordt het onderhoud een stuk duurder. Vandaar deze ‘omvorming’. Overlastbomen in zogenaamd bosplantsoen worden gekapt. (Bosplantsoen zijn groenvoorzieningen waarin struiken kunnen uitgroeien, samen met bomen tot een groene oase.) De bomen worden gekapt, de struiken worden gerooid. Vervolgens wordt er gras ingezaaid. En met de maaier wordt het bijgehouden. Lekker makkelijk, toch? Tevens worden er ook nog talrijke straatbomen gekapt hetgeen ook weer onderhoud, lees geld, spaart. Totale kostenbesparing 125.000 euro per jaar. Omgerekend is dat nog geen 2 euro per inwoner, per jaar! Het is natuurlijk waar je je prioriteiten legt. Hieruit blijkt alweer een keer dat Heerlen geen ‘groene wil’ heeft.

 

Hoe kan het eigenlijk dat het belang van bomen bij velen nog steeds niet duidelijk is. Je hoort mensen alleen maar klagen: schaduw, bladluis die plak op de auto’s veroorzaakt en dan natuurlijk niet te vergeten de bladeren die er in het najaar van af vallen. Dat is misschien wel het ergste wat bomen ons aandoen. Maar de pluspunten worden meestal niet genoemd: het leveren van zuurstof, het veraangenamen van het leefklimaat, de luwte die bomen ons geven, onmisbaar als de opwarming van de aarde in hetzelfde tempo doorgaat. Ze verbeteren de luchtkwaliteit; ze filteren het fijnstof uit de lucht en dat is in Heerlen heel hard nodig. Maar buiten dat zijn bomen prachtig. Bomen, en groen in het algemeen, zijn onontbeerlijk voor een gezonde leefomgeving. Het geeft je een fijn gevoel dat niet in geld uit te drukken is. Het heeft een positieve uitwerking: mensen voelen zich prettiger en veiliger. We kunnen niet zonder bomen! Haal de bomen, haal het groen weg, en je hebt de indruk dat je in een Oostblokland bent.

 

In de Stadskrant van de gemeente, die afgelopen week op de deurmat viel, wordt hierover in bijna alle toonaarden gezwegen. Het enige wat er staat is dat de SP vragen heeft gesteld over de bomenkap. Maar wat en hoe, dat staat er niet bij. Verder totaal niets. Naast dit berichtje staat een paginagroot fullcolour artikel over 13 hectare nieuw Imstenraderbos. Wij, en het staat er letterlijk, kunnen meehelpen om de natuur in Heerlen uit te breiden en daarmee het regenwoud in Indonesië te beschermen. Allemaal heel mooi natuurlijk, maar wie kan me vertellen hoe we onze eigen bomen kunnen beschermen. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik kan dit op geen enkele manier rijmen. Ik begrijp er echt niets meer van.

 

Ik heb het idee dat de enige overlast die deze bomen veroorzaken, overlast op de begroting is.

 

    

                                                                                                    Afbeeldingen: Internet 

Dat de mens altijd al graag de bijl ter hand heeft genomen blijkt uit bovenstaande opnames. In 1852 werd de eerste mammoetboom ‘ontdekt’. Een jaar later was hij al gekapt. Vijf man waren er 22 dagen mee bezig. Na het tellen van de jaarringen bleek hij 1300 jaar oud te zijn. Het overgebleven deel werd gebruikt als dansvloer. Later werd er een theehuis op gebouwd.

Er lijkt door de jaren heen weinig veranderd te zijn in het respect voor de bomen.

 

VOORGAANDE                                                                               VOLGENDE