Bronnen


Jo Léger: Zelf maretak kweken
Willem Beekman, Frans Olofsen: Goud in Groen
Diverse internetsites
Illustraties: deels internet